Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda -1 i torn 6, jugat al camp 2, per l'equip Wolvinners Patufeers

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

32

Sala d'Espera (x6)

42

Terrat (x2)

0

Total Ferits 74

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

20

Hospital (x1)

0

Total Evacuats 20

Modificadors

Taps drets (x1)

20

Risc injustificat
Total 114

suport@robocat.cat