Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 3 i torn 26, jugat al camp 0, per l'equip Betània Patmos 3

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

16

Sala d'Espera (x6)

6

Terrat (x2)

0

Total Ferits 22

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

4

Hospital (x1)

2

Total Evacuats 6

Modificadors

Taps drets (x1)

6

Risc injustificat
Total 34

suport@robocat.cat