Consulta puntuació

Consula la puntuació de la partida de la ronda 2 i torn 17, jugat al camp 1, per l'equip Rocafonda 1

Desglòs

Ferits (vermell)

Consulta (x8)

0

Sala d'Espera (x6)

30

Terrat (x2)

0

Total Ferits 30

Evacuats (verd)

Refugi superior (x4)

0

Refugi inferior (x2)

8

Hospital (x1)

3

Total Evacuats 11

Modificadors

Taps drets (x1)

10

Risc injustificat
Total 51

suport@robocat.cat