Inscripcions

Inscriu-te aquí.

El pagament de les inscripcions es realitza via transferència bancària al compte que apareix un cop s'ha omplert el formulari d'inscripcions. Les inscripcions no seran vàlides si en un període de dues setmanes no es fa el pagament d'aquestes. No es realitzaran devolucions.

El període d'inscripcions finalitza el dia 28 de febrer de 2018.

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als fitxers de l'Associació El Racó dels Robotaires d'acord amb la LOPD.

Inscripcions 1 equip 35 euros
Inscripcions 2 equips 60 euros
Inscripcions 3 equips 85 euros
Inscripcions 4 equips 100 euros
Inscripcions 5 equips 125 euros
Top