Inscripcions


Inscriu-te aquí.El pagament de les inscripcions es realitza via transferència bancària al compte que apareix un cop s'ha omplert el formulari d'inscripcions. Les inscripcions no seran vàlides si en un període de dues setmanes no es fa el pagament d'aquestes. No es realitzaran devolucions.

El màxim nombre d'equips que es poden inscriure per centre educatiu, empresa o entitat és 6. Els equips estan formats per un mínim de 2 membres i un màxim de 6.

L'entrenador/a de l'equip ha d'entregar l'autorització de drets d'imatge dels membres de l'equip, en el cas que els seus integrants siguin menors d'edat, al torneig local.

Autorització drets d'imatge

Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als fitxers de l'Associació El Racó dels Robotaires d'acord amb la LOPD.

Inscripcions 1 equip 35 euros
Inscripcions 2 equips 60 euros
Inscripcions 3 equips 85 euros
Inscripcions 4 equips 100 euros
Inscripcions 5 equips 125 euros
Inscripcions 6 equips 150 euros
Top